De Happy High 5 MindS2Move© methodiek

 

De sleutel van MindS2Move© is de unieke Happy High 5 methode van therapeutische yoga in combinatie met helend tekenen die de neurale verbinding tot stand brengt tussen de gebeurtenis en de emotionele en fysieke beschadiging die het kind heeft opgelopen.

 

 

 

Het resultaat van de Happy High 5 MindS2Move©

 

Het kind zal zich anders gaan voelen en gedragen. Het weet waar zijn/haar talent en kracht zit en zal positieve suc6 ervaringen opdoen. Hierdoor zal het groeien in; zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfacceptatie, verwerken van emoties, fysiek en mentaal sterker worden en vooral gaan stralen omdat het weer lekker in zijn/haar vel zit

De achtergrond van de onverwerkte emotie als oorzaak van de blokkade:

 

Oorzaak; de onverwerkte emotie blijft 'hangen' in de hersenen en wordt niet als

  verwerkte herinnering opgeslagen in het werkgebied van de hersenen

 

Gevolg; je kunt niet op ieder gewenst moment 'bij' de herinnering komen, zoals bij

  een goed verwerkte emotie wél het geval is, er is geen brug geslagen maar

  een blokkade ontstaan.

 

De lichamelijke reactie op de onverwerkte vervelende gebeurtenis

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat je lichaam een beter geheugen heeft als het gaat om het opslaan van, met name heftige emoties, dan je hersenen.

Uitgaande van het bovenstaande, geeft dit gelijk de verklaring achter de lichamelijke reactie op bijvoorbeeld een aanraking, geur of andere zintuigelijke waarneming, zonder dat hierbij de herinnering aan de nare ervaring naar boven komt.

De invloed van een blokkade op je doen en laten

 

Uiteindelijk heeft een blokkade invloed op je doen en laten en pas je, meestal onbewust, je gedrag aan. Op de lange termijn ga je, lichamelijk en/of geestelijk steeds minder lekker in je vel zitten, zonder dat je precies weet waarom.

 

Het gevaar van een onverwerkte emotie

 

Als je een reeds ontstane blokkade blijft voeden met negatieve emoties bestaat het risico dat deze zich opstapelen (stapeltjesverdriet). De ‘echte’ oorzaak van de blokkade verstopt zich steeds beter en de ontwijking van emotionele gevoelens is een patroon geworden.

 

Holistische yoga als therapie voor onverwerkte emoties

 

Bij holistische yoga komt de heling van binnenuit. Door het samen doen van verschillende speciale oefeningen, ervaart een kind niet alleen de fysieke grenzen van zijn lijf maar ook de mentale, hierdoor kunnen we blokkades opsporen, doorbreken en verwerken. Er ontstaat balans en je geeft een ‘tool’ in handen om in de toekomst emoties anders te verwerken.

Een MindS2Move© les bestaat uit een combinatie van therapeutische yogahoudingen, ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, affirmaties, massage en visualisatie.

 

Tekenen als behoefte

 

De primitieve tekeningen van onze voorouders in de grotten van Lascaux, de grote meesters als Rembrandt en Da Vinci, de ‘Drippings’ van Jackson Pollock, ze vertellen allemaal iets over de innerlijke beleving en behoefte om deze middels beelden weer te geven.

Een kindertekening zegt soms meer dan woorden ooit kunnen,.

 

Kinderen tekenen allemaal ze geven hiermee gehoor aan hun gevoel.

Wanneer ze klein zijn is het tekendeel nog vrij primitief, denk aan krassen of kliederen.

Bij oudere kinderen kan het tekenen steeds meer worden gezien als een onderdeel van spelenderwijs ontladen. Door gebruik van kleur, vorm en symboliek geeft het kind uiting aan zijn emoties en ervaringen.

De psychoanalyse achter kindertekeningen

 

Wetenschappelijk is bewezen dat kinderen, wanneer ze groeien, door diverse fases gaan en dat de tekeningen die ze in deze periodes maken hun gevoel of wel, innerlijke wereld weergeven. Zo stelde Sigmund Freud reeds dat kindertekeningen worden beïnvloed door het onderbewustzijn en dus angsten maar ook plezier of wensen.

We weten ook, dat deze verschillende fases voor kinderen over de hele wereld universeel zijn. Wanneer een kind, niet kan uitbeelden wat het in een bepaalde leeftijdsfase wél zou moeten kunnen, geeft dit inzicht in het achterblijven van de ‘normale’ ontwikkeling.

 

Leer der beeldbetekenis

 

Zoveel kleuren en symbolen als er zijn, zoveel gevoelens en emoties zijn er ook.

Wanneer je de symboliek met de juiste iconografische kennis en ervaring in een tekening gaat analyseren geeft deze inzicht in de psyche (belevingswereld) van een kind.

MindS2Move© de unieke combinatie van helende yoga&helend tekenen

 

Door het doen van fysieke oefeningen is reeds een begin gemaakt met het ‘losmaken’ van de blokkade. Wanneer je hierna creatief aan de slag gaat door te tekenen of schilderen krijgt het kind de ruimte om de natuurlijke verbinding met de emotionele of fysieke beschadiging te maken waardoor je de blokkade opheft.

Tot slot

 

Heb je als ouder na het MindS2Move©  traject inzicht in welke emoties er bij jouw kind spelen en hoe je daarmee om kunt gaan.

De voordelen van MindS2Move© voor kinderen op een rij:

 

Het is superleuk om te doen

Door ze te leren in het 'nu' te zijn ontwikkelen ze minder zorg&angst voor iets wat misschien nooit zal gebeuren

Ze worden zekerder in hun sociale omgang

Hun zelfvertrouwen zal toenemen

Ze verbeteren hun evenwicht en balans

Ze ontwikkelen meer spierkracht en een beter uithoudingsvermogen

De circulatie van het zenuwstelsel zal verbeteren waardoor emoties beter kunnen stromen

Buikklachten zullen minder worden omdat het positief werkt op de spijsvertering

Ze leren hun adem anders te gebruiken, juist bij paniek en stress

De concentratie zal vooruitgaan

Ze leren niet gelijk te oordelen en reageren maar objectiever naar situaties te kijken

Door de fysieke uitdaging zal de bloedcirculatie verbeteren

Ze ontwikkelen een beter afweersysteem waardoor ze zich energieker voelen

Ze leren hun geest en lichaam, stap voor stap, beter kennen en voelen

Er is geen competitieve sfeer waardoor ze zich veilig voelen

Ze leren om dingen los te laten en kunnen hierdoor minder rusteloos worden

Het activeert de linker en de rechter -hersenhelft